ท่อง USA Southwest: Havasupai Part I

กรกฎาคม 2015 เราสองคนได้มีโอกาสไปเที่ยวแถบ American Southwest ซึ่งเป็นช่วงตะวันตกเฉียงใต้ข…

Read More